Đào tạo:

Chúng tôi cung cấp hệ thống đào tạo máy móc, khách hàng có thể chọn đào tạo tại nhà máy của chúng tôi hoặc trong xưởng khách hàng. Những ngày đào tạo bình thường là 3-5 ngày.

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn hoạt động cho khách hàng.

Chúng tôi cung cấp video đào tạo và video hoạt động máy cho khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều khiển từ xa, nếu khách hàng không biết cách vận hành và sử dụng máy.

Cài đặt:

Chúng tôi sẽ cử các kỹ sư tiến hành lắp đặt và gỡ lỗi thiết bị tại nơi của người mua nếu được yêu cầu. Chi phí cho vé máy bay quốc tế, phòng ở, thực phẩm và vận chuyển, y tế sẽ được trả bởi Người mua cho các kỹ sư. Người mua phải hợp tác đầy đủ với kỹ sư của Nhà cung cấp và làm cho tất cả các điều kiện lắp đặt sẵn sàng hoạt động.

Sự bảo đảm:

Nhà sản xuất phải đảm bảo hàng hóa được làm bằng vật liệu tốt nhất của Nhà sản xuất. Máy bán ra sẽ được bảo hành trong một năm, trong năm bảo hành, bất kỳ phụ tùng nào bị hỏng do vấn đề chất lượng của nhà cung cấp, phụ tùng sẽ được cung cấp miễn phí cho khách hàng, khách hàng cần thanh toán chi phí vận chuyển nếu trọng lượng bưu kiện lớn hơn 500 gram.

Sau khi bán máy móc lắp đặt