Các Loại Máy Đóng Chai

Các Loại Máy Đóng Chai

Máy đóng chai đúng như tên gọi của nó là một loại máy phân phối sản phẩm vào chai (còn thường được gọi là máy chiết rót). Máy đóng chai là thiết bị sản xuất làm đầy sản phẩm, ...

Các loại máy dán nhãn

Các loại máy dán nhãn

Máy dán nhãn, đúng như tên gọi, là một thiết bị dán hoặc phủ nhãn (dạng cuộn hoặc số lượng lớn) lên bề mặt sản phẩm hoặc vật chứa (chai, túi, hộp, ...

Quy trình chiết rót nóng

Máy chiết rót nóng là gì?

Làm đầy nóng, như tên của nó, là để hoàn thành việc làm đầy sau khi làm nóng vật liệu, thường có hai tình huống chung cần phải làm đầy nóng: một là cần ...